Projekty

Ediční skupina na ÚKS FF MU

V roce 2005 iniciovala Jana Nechutová, brněnská latinská medievistka a zkušená editorka raně reformačních spisů, vznik editorské skupiny, složené zejména z jejích mladých žáků. S touto skupinou pak vydala v roce 2013 Husovu Enarratio psalmorum a v roce 2016 Husovy spisy nachystané pro kostnické vystoupení a spisy sepsané v Kostnici (včetně odpovědí na obžaloby) Constantiensia, která původně připravoval Amedeo Molnár.

Aktuální projekt

GAČR EXPRO Observance Reconsidered: The Uses and Abuses of the Reform (Individuals, Institutions, Society) GX 20-08389X (2020‒2024).

Více informací o projektu

Představení projektu v rozhovoru s doc. Petrou Mutlovou

Dokončené projekty

Přípravě dosud nevydaných svazků latinských spisů M. Jana Husa se věnovaly rovněž tyto projekty: Jan Hus a husitská literatura pro 21. století, GA ČR 17-15433S, 2017‒2019; projekt Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Ediční projekt v rámci přípravy Husova výročí v roce 2015, GAČR 13-21620S, jehož hlavním výstupem bylo vydání XXIV. svazku ediční řady MIHOO ‒ Magistri Iohannis Hus Constantiensia (Turnhout: Brepols, 2016; Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis, sv. 274); částečně také projekt podpořený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MSM 0021622426) Centrum pro dějiny střední Evropy, Prameny, země, kultura“, v jehož rámci byl připraven XVII. svazek MIHOO ‒ Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Turnhout: Brepols, 2013; Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis, sv. 253).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info